Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 830
  • Tất cả: 33679
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ MỸ TIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN 3
Lượt xem: 108
 
 
            Thực hiện Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Thực hiện các van bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa 2021-2026; Căn cứ vào Nghị quyết Liện tịch số 09/2021 ngày 15/01/2021 Thường vụ Quốc Hội khóa 14 với Chính phủ và đoàn  Chủ tịch Ủy ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thực hiện Hướng dẫn số 19 ngày 17/3/2021 của Ban thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Lộc về tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân xét, bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và Đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2016; Thực hiện sự chỉ của Thường trực Đảng ủy, sự thống nhất của thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã. Chiều ngày 17/04/2021 Ban thường vụ Ủy ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Tiến tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2016.
 
 
 
 
 
  
     Thành phần về dự hội nghị:
      Đồng chí Nguyễn Văn Thiệp - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khóa 2021-2026 xã Mỹ Tiến.
      Đồng chí Trần Văn Độ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã
     Các đồng chỉ Lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã, các đại biểu là trưởng các đoàn thể, tổ chức thành viên Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã, các ông bà Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, xóm.
 
 
         Đồng chí Trần Văn Tân - Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã báo cáo tình hình kết quả hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi trú đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí nhấn mạnh: Ngày 03/4/2021 Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã thống nhất với các cơ quan tổ chức, đơn vị  giới thiệu người ứng cử tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện và Hội đồng nhân dân xã được tổ chức từ ngày 08/4 đến 11/4 hoàn thành. Gồm có 06 hội nghị ở thôn xóm số lượng cử tri về dự đảm bảo số lượng theo quy định từ 55 cử tri trở lên, có đơn vị số cử tri về dự lên tới hàng trăm người. Có 12 ý kiến nhận xét sự tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện và Hội đồng nhân dân xã. Kết quả tín nhiệm bằng hình thức biểu quyết giơ tay một lần biểu quyết cả danh sách 100% các ứng cử viên được tín nhiệm đủ tiêu chuẩn ứng cử Hội đồng nhân dân Huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Không có ý kiến nào khác. Đồng thời dự kiến thực hiện bước 5 lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 vào ngày 16/4/2021, và bàn giao danh sách hồ sơ của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã sang Ủy ban bầu cử xã theo quy định. Từ ngày 25/4 đến ngày 30/4/2021 Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã thống nhất với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức hội nghị tiếp súc cử tri với các ứng cử viên để thực hiện vận động bầu cử theo quy định. 
           Đồng thời đồng chí thông qua danh sách chính thức 42 người đủ tiêu chuẩn ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa 22 nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Đông chí Nguyễn Văn Thiệp - Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo cuộc
bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026 xã Mỹ Tiến phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.
 
 
Đồng chí Trần Văn Độ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã phát biểu ý kiến tại hội nghị
 
 
Đồng chí Trần Văn Tần - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xin ý kiến hội nghị thông qua 
danh sách 42 ứng cử viên bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa 22 nhiệm kỳ 2021-2026 tại hội nghị
 
 
 Đồng chí Trần Văn Định - Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã,
thư ký hội nghị thông qua biên bản cuộc họp, không ai có ý kiến gì khác.
Hội nghị kết thúc vào hồi 16 giờ cùng ngày, và thành công tốt đẹp./. 
 

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MỸ TIẾN
Địa chỉ : UBND Xã Mỹ Tiến- huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamytien.mlc@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang