Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 836
  • Tất cả: 33685
MỸ TIẾN TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 20 VÀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 12
Lượt xem: 79
 
 
         Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 06/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 02 - KH/HU ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc. Sáng ngày 13/4/2021, Ban thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Tiến triệu tập hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12; gắn với triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025.
             Mục đích, yêu cầu đề ra là:          
         Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp nêu trong Nghị quyết. Trên cơ sở đó thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ xã, một cách sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
         Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với triển khai nghị quyết của đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; chú trọng việc thảo luận, đối thoại, đề xuất các giải pháp cụ thể của địa phương, đơn vị.
          Mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết; đặc biệt là những nội dung mới liên quan đến lĩnh vực công tác của mình để vận dụng vào thực tiễn đạt chất lượng và hiệu quả cao.
 
 
          Thành phần về dự hội nghị:
          Đồng chí Trần Thị Tâm - Chuyên viên Ban tuyên giáo Huyện ủy;
          Đồng chí Nguyễn Văn Thiệp - Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã;
          Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân - Lãnh đạo Ủy ban nhân dân - Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ; trưởng, phó các ban, ngành, các đoàn thể, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Ban thường vụ các Đoàn thể, Trưởng thôn, Đối tượng kết nạp Đảng.
 
Đồng chí Lê Ngọc Huề - Phó Ban tuyên giáo Đảng ủy làm công tác điều hành tại hội nghị
 
 
Đông chí Nguyễn Văn Thiệp - Bí thư Đảng ủy trực tiếp quán triệt, truyền đạt, nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, gắn với triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
         Đồng chí Trần Văn Độ - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Chủ tịch Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân  dân các cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 xã lên báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đã thực hiện đến thời điểm và các nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử mà Ủy ban bầu cử xã Mỹ Tiến tiếp tục triển khai cho đến trước, trong và sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm rõ và tuyên truyền cho nhân dân thực hiện.
         Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, gắn với triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày và thành công tốt đẹp./.
 
 
 

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MỸ TIẾN
Địa chỉ : UBND Xã Mỹ Tiến- huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamytien.mlc@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang