image advertisement


image advertisement
 

image advertisement
image advertisement
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 1 853
  • Tất cả: 63329
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MỸ TIẾN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NĂM "GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT"
Lượt xem: 146
anh tin bai

Căn cứ Điều 80 Luật tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội nước

công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2015; Căn cứ tờ trình

số 58/TRr-UBND ngày 02/3/2022 của Ủy an nhân dân xã Mỹ Tiến đề nghị Hội

đồng nhân dân xã Myc Tiến tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột

xuất. Thường trực Hội đồng nhân dân xã Mỹ Tiến quyết định triệu tập kỳ họp thứ

Hội đồng nhân dân xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp được diễn ra vào

hồi 07 giờ 30 phút ngày 17/3/2022. Tại kỳ họp, các ông (bà) đại biểu Hội đồng nhân dân

xã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt đề án cải tạo nâng cấp đường

giao thông xã Mỹ Tiến. Điều chỉnh dự toán kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ

Tiến  giai đoạn 2021-2030. Xem xét phê duyệt xây dựng nhà bếp và nhà vệ sinh trường

Mầm non khu B vào kế hoạch đầu tư công năm 2022 và một số nội dung quan trọng

khác. Trong thời gian 1/2 ngày kỳ họp đã hoàn thành các nội dung đề ra, kết thúc vào

hồi 11 giờ cùng ngày và thành công tốt đẹp! 

Dưới đây là một số hình ảnh của kỳ họp

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 

anh tin bai

 

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

 

 

 

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ MỸ TIẾN
Địa chỉ : UBND Xã Mỹ Tiến- huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Email: xamytien.mlc@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang